Birinci tremester anomali taraması, gebelikte anomali taramalarında en erken yapılan anomali taramasıdır. Ayrıntılı ultrasonografi kadar önemli bir taramadır. Gebeliğin 11-14. haftaları arasında karından bakılan ultrasonografi ile yapılır. Çok kilolu hastalarda vajinal ultrasonografi ile yapılması gerekebilir. İdrara sıkışık gelmenize gerek yoktur. Bu taramada önce serviks denilen rahim ağzı kanalının uzunluğuna bakılır.

Birinci Tremester Anomali Taraması
Birinci Tremester Anomali Taraması

Plasentanın yerleşim yeri ve rahim ağzına yakınlığı tespit edilir. Amnion sıvısı miktarı bakılır.

İlk 3 ay yutkunma

Bebeğinizin baş-popo ölçümü (CRL) yapılarak haftası ile uygun büyümesi kontrol edilir.

wertyuıo

Bu haftalarda son adet tarihiniz ile bebek arasında 5 güne kadar farklar olabilir. Genellikle kafa ile başlanır. Kafa içinde beyni ortadan simetrik olarak ikiye ayıran yapı izlenir. Bu yapının iki yanında koroid plexus denilen beyin omurilik sıvısını salgılayan yapılar  izlenir. Kafanın iki yanında kulak çıkıntıları izlenir. Yüze geçilir ve göz boşlukları görülür. Cihazın kalitesine göre göz bebekleri (lens) bile izlenebilir. Üst ve alt çene kemikleri görülür. Bu haftalarda bebeğinizde yutkunma refleksi ultrasonografide izlenebilir.

İlk 3 ay yutkunma

Bebeğinizin burun kemiği (Nasal bone)  görülmeye çalışılır.

Birinci Tremester Anomali Taraması
Nazal kemik 3. Ay

Burun kemiğinin görülmesi down sendromu taramasında önemlidir.

Birinci Tremester Anomali Taraması
İlk 3 Ay Kalp Mesane

11-14. gebelik haftalarında burun kemiği görülmeyen bebeklerde down sendromu riski yükselir.

Birinci Tremester Anomali Taraması
Nazal Kemik

Kafa incelemesinin son ve en önemli kısmı ense saydamlığı ölçülür. Ense saydamlığının 2.5 mm yi geçmemesi beklenir.

Birinci Tremester Anomali Taraması
İlk 3 Ay Hareket

Ense saydamlığının 3 mm’yi geçtiği bebeklerde kromozomal anomali riski ve kalp anomalisi riski artmaktadır.

Ense Saydamlığı
Ense Saydamlığı

Kafanın ardından nöral tüpün devamı olan omurga kemikleri izlenir. Sırasıyla boyun omurları, sırt omurları ve bel omurları izlenir. Boyun omurlarının her iki yanında kürek kemikleri ve bel omurganın bittiği yerin iki yanında leğen kemikleri görülür. Ön tarafa geçilerek karın ön duvarı incelenir. Bu haftalarda karın ön duvarının kapanmış olması ve duvarda fıtıklaşma izlenmemesi gerekir. Göğüs boşluğuna geçilir. En üstte köprücük kemikleri görülür. Kalbin solda olması ve mümkün ise dört kalp odacığı izlenmeye çalışılır. Her iki akciğer lobu kalbin iki yanında görülür. Karın boşluğunda karaciğer ve mide gözlenir. Aşağıya inince bel omurlarının önünde her iki böbreği ve biraz daha aşağıda mesane görülür.

Birinci Tremester Anomali Taraması

Karın boşluğunda karaciğer ile kalp arasında duktus venozus adı verilen bir damarın renkli dopler ultrasonografide kan akışına bakılır. Bu damarda kan akışının görüntüsü son zamanlarda down sendromu taramasında kullanılmaktadır.

Birinci Tremester Anomali Taraması
Duktus Venozus

Duktus venozusda ters akımların oluşması kromozom bozuklukları ve kalp anomalileri için risk faktörü sayılır.

Birinci Tremester Anomali Taraması
İlk 3 ay Duktus Venozus

Karın incelemesi bittiğinde kol ve bacaklara geçilir.

Birinci Tremester Anomali Taraması
İlk 3 Ay Kol ve El

Üst kolda tek kemik, alt kolda iki kemik gözlenir. Ellerde beş parmak görülür ve el baş parmağının diğer parmaklardan farklı bir açı ile duruşu izlenir.

Birinci Tremester Anomali Taraması
İlk 3 ay 5 parmak

Birinci Tremester Anomali Taraması

Üst bacakta tek kemik ve alt bacakta iki kemik gözlenir.

Birinci Tremester Anomali Taraması
ilk 3 Ay Hareket

Ayakların duruşuna ve ayak baş parmaklarının elin aksine diğer parmaklarla yan yana duruşuna bakılır.

Birinci Tremester Anomali Taraması

12. Gebelik haftasını bitirmiş bebeklerin %90’ nında cinsiyeti doğru belirlemek mümkündür.

Birinci Tremester Anomali Taraması
13. Gebelik Haftasında Cinsiyet

Son olarak göbel kordonundaki damar sayısına bakılır. Göbek kordonunda 2 atardamar ve 1 toplardamar olmalıdır. Bazen tek atardamar görülemez. Bu durumda bebekte böbrek anomalisi ihtimali artar.

Görüldüğü gibi birinci tremester anomali taraması ile bebeğinize ait neredeyse tüm kemikleri görürüz. Büyük iç organları, kafa iç yapısını, yüz kemiklerini,  ense saydamlığını, karın ön duvarı sakatlıklarını ve  omurgayı tarayabiliriz.

Birinci Tremester Anomali Taraması

İkili Test

Birinci tremester anomali taramasının ultrasonografi kısmı bittiğinde ikili test yapılır. İkili test;

anne yaşı,

ense saydamlığı,

burun kemiği varlığı,

anne kanından iki hormon ( bhcg ve PAP-A hormonları ) kullanılarak bakılır.

İkili test için kan alımının ultrasonografi ile aynı gün yapılması esastır. Bebeğin boyunun ve ense saydamlığının ölçüldüğü gün kan alınmalıdır. Bazı hastalar ikili test yapmak için direkt laboratuara gittiklerinde kendilerine ultrason bulguları olmadığı için test yapılamaz. İkili test ultrason bulguları ve anne kanından hormon testleri birlikte bakılarak yapılır. İkili test sayesinde, doğru ölçülen bir ense kalınlığı ve burun kemiği ile birlikte down sendromlu bebeklerin %93’ünü tespit etmek mümkündür. Bu oran üçlü, dörtlü ve ardaşık testlerde % 75-80 dolaylarındadır.

Birinci Tremester Anomali Taraması